© Katrijn Vanden Driessche

   Afdelingen

De afdeling is de basis van de vereniging. Hier ligt het zwaartepunt van alle activiteiten die Natuurpunt ontplooit. Door de afdelingen is Natuurpunt in de gemeente aanwezig om daar de natuurbehoudgedachte te verspreiden en de bevolking te sensibiliseren en informeren over onze thema's.

Klik de onderstaande afdelingen aan om meer info zichtbaar te maken:
   Kern

Een kern werkt binnen een territoriaal omschreven gebied van de afdeling. De belangrijkste taak van een kern is activiteiten van Natuurpunt op een lager niveau dichter bij de leden en de bevolking organiseren.

Klik de onderstaande kern om meer info zichtbaar te maken:
   Natuurstudiewerkgroepen

Natuurstudie vormt één van de kernactiviteiten van natuurpunt. Binnen de regio verdient natuurstudie dan ook de nodige aandacht.
Natuurstudie is niet alleen een zaak van doorgedreven specialisten, maar van iedereen. Wie bvb. zijn waarnemingen noteert en doorgeeft draagt reeds zijn steentje bij!
Binnen de regio zijn meerdere studiewerkgroepen actief.

Klik de onderstaande studiewerkgroepen aan om meer info zichtbaar te maken):
   Werkgroepen

Binnen de regio zijn meerdere werkgroepen actief, meestal betrokken bij een natuurgebied.

Klik de onderstaande werkgroepen aan om meer info zichtbaar te maken: