Jasja Dekker . cc 2.0 . wikimedia

   Lampyris, inverebratenwerkgroep

De naam Lampyris verwijst naar Lampyris noctiluca of Grote glimworm, deze behoort tot het geslacht van de Lampyridae en komt nog relatief veel voor in deze regio. Glimwormen behoren tot de 'lieve' insecten met een grote aaibaarheidsfactor. Hun flikkerende lichtjes in het donker spreken tot de verbeelding. De stap naar de mysterieuze wereld van de ongewervelden ligt zo dichtbij. Lampyris leek ons een naam die zowel letterlijk als figuurlijk iets uitstraalt en dat willen wij als werkgroep ook.

Niettegenstaande kenners binnen de regio, meestal als solitaire werkers, reeds lang de ongewervelden bestudeerden, werd Lampyris pas in september 2002 opgericht. We vormen een zeer gevarieerde groep van vrijwilligers die op een aangename en ontspannen manier kennis verwerven en aan wetenschappelijk onderzoek doen. We streven ernaar zowel beginners als kenners blijvend te boeien. Samenwerken met een open geest en een wederzijdse bereidheid tot hulp, lijkt ons een must.

Op onze activiteitenkalender staan: themavergaderingen, uitstappen, determinatieavonden, , inventarisatie van natuurgebieden, educatieve projecten, meewerken aan lopende onderzoeken, wandelingen, ...

Lampyris staat voor een werkgroep waar ieder die belangstelling heeft voor ongewervelden op elk moment kan instappen.

Ge´nteresseerd? Laat iets van je horen!