© jf

   Regio

De afdelingen binnen de Vlaamse Ardennen zijn gaan samenwerken op een regioniveau. Zo ontstond Vlaamse Ardennen plus.

Een aantal taken werden toevertrouwd aan de regio. Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan zijn Meander, het regio-tijdschrift, en deze website.

Andere taken voor zijn onder meer de fondsenwerving voor de aankopen, de organisatie van de natuurstudiewerkgroepen, de organisatie en spreiding van cursussen.

tussen Leie en Schelde Kruisem Oudenaarde plus Vlaamse Ardennen Ronse Zwalmvallei St-Lievens-Houtem
   Publicaties

Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus heeft een tijdschrift dat binnen de regio wordt verspreid: Meander.

Oudere nummers van Meander zijn on-line te raadplegen.

De inhoud van Meander is bevraagbaar via deze zoekfunctie:
Natuurpunt-leden die wonen buiten onze regio kunnen Meander ontvangen mits een jaarlijks bijdrage van 7,5 euro op rekening BE49 3900 6213 0171 p.a. Gampelaeredreef 67 te 9800 Deinze.

----------

De inhoud van de natuurpunt-uitgaven (natuur.blad, natuur.focus, natuur.oriolus, ...) is bevraagbaar via deze zoekfunctie: